Phòng kinh doanh dự án Urban Green xin cập nhật đến quý khách hàng tiến độ xây dựng cuối tháng 11. Các hạng mục xây đựng vẫn đang được chủ đầu tư gấp rút t hực hiện. Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁP THE BLISS – URBAN GREEN

  • Hoàn thiện thi công dầm sàn tầng 9 đến tầng 15
tien do xay dung the bliss thang 11 2023
Tiến độ xây dựng tháp The Bliss – Urban Green
  • Hoàn thiện thi công vách tầng 8 đến tầng 15
  • Hoàn thiện thi công cầu thang bộ tầng 2 đến tầng 4
tien do xay dung thap the bliss urban green
Tiến độ xây dựng tháp The Bliss – Urban Green

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁP THE ASTER – URBAN GREEN

  • Hoàn thiện thi công dầm sàn tầng 9 đến tầng 15 tháp The Aster
tien do xay dung the aster urban green
Tiến độ xây dựng tháp The Aster – Urban Green
  • Hoàn thiện thi công vách tầng 8 đến tầng 15
  • Hoàn t hiện thi công cầu thang bộ tầng 2 đến tầng 5 tháp The Aster Urban Green
tien do xay dung thap the aster
Tiến độ xây dựng tháp The Aster – Urban Green

VIDEO CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 11/2023 URBAN GREEN

Video cập nhật tiến độ xây dựng Urban Green tháng 11/2023